அனைத்து பகுப்புகள்

வைட்டமின்கள்

வீடு> பொருள் > வைட்டமின்கள்

26
எல்-இனோசிட்டால்

எல்-இனோசிட்டால்


துணை பி வைட்டமின்கள், தீவன சேர்க்கைகள், உணவு சேர்க்கைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விசாரனை
பொருளின் பண்புகள்

துணை பி வைட்டமின்கள், தீவன சேர்க்கைகள், உணவு சேர்க்கைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தொகுப்பு: 25கிலோ/டிரம்

USP/EP/BP/KP/GB/T 23879-2009 தரநிலையை சந்திக்கவும்.

தயாரிப்பு உயர் தூய்மை மற்றும் நல்ல தரம் உள்ளது; தூள் கலவை, கிரானுலேஷன் மற்றும் திரையிடல் போன்ற பல்வேறு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சேவைகளை மேற்கொள்ளலாம்.


விசாரனை
தொடர்புடைய தயாரிப்பு

சூடான வகைகள்

ஆன்லைனில்